Godło Polski

Stołówka szkolna

 

 Wysokość wpłat za obiadyczerwiec 2019 r.

 

 Przedszkole:  5 zł x 18 dni = 90 zł

Szkoła Podstawowa:  3 zł x 12 dni = 36 zł

Pracownicy:  5,21 zł x 12 dni = 62,52 zł

 

 

 

Od października 2018 r. wpłaty za obiady dokonywane mogą być wyłącznie przelewem na konto bankowe szkoły, liczy się data wpływu na konto szkoły. 

Dane do przelewu: 

Nazwa odbiorcy:     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy 

                    ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica

Numer rachunku odbiorcy:   21 8519 0005 0010 0010 0322 0006 

Kwota:  .... zł (kwota za pełny miesiąc) 

Nazwa zleceniodawcy:  Imię i nazwisko oraz adres wpłacającego 

Tytułem: Opłata za żywienie w stołówce szkolnej (proszę podać miesiąc, imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

 

Deklaracje zgłoszenia do korzystania ze stołówki szkolnej można pobrać ze strony szkoły - zakładka w menu bocznym Dokumenty.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl