Godło Polski

Św. Jan Paweł II

 

            Niewiele jest w historii świata osób mających tak wielki wpływ na bieg wydarzeń, jak św. Jan Paweł II. Papież Polak, 263 następca św. Piotra, odcisnął mocny ślad na życiu Kościoła katolickiego i życia społecznego na całym świecie.

            Urodzony przed stu laty (18 maja 1920 r.) Karol Wojtyła był człowiekiem wielu talentów, które przez pracowitość i sumienność rozwijał przez całe życie. Doskonały polonista i dobrze zapowiadający się aktor nie załamał się wykonując ciężkie prace fizyczne w zakładach chemicznych, gdzie był zatrudniony w czasie wojny.  W tamtym czasie pogłębiając wiedzę religijną ukształtował swoją wiarę na tyle wyraziście, że odkrył powołanie do kapłaństwa. Wstąpił do tajnego seminarium w Krakowie, które ukończywszy otrzymał święcenia kapłańskie 1 listopada 1946 r. Jako nieprzeciętnie utalentowany intelektualnie ksiądz został wysłany na studia do Rzymu. Kariera naukowa ks. Wojtyły rozwinęła się aż do najwyższych stopni naukowych. Przy całym swoim zaangażowaniu w pracę akademicką ks. Wojtyła wiele czasu poświęcał na duszpasterstwo. Pracował z młodzieżą, młodymi małżeństwami, środowiskiem inteligenckim, ludźmi pracy. Jego postawa została dostrzeżona przez Stefana kard. Wyszyńskiego, co przełożyło się na wybór ks. Karola Wojtyły na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej w 1958 r. i arcybiskupa tejże diecezji w 1964 r.

            Biskup Wojtyła z wielką gorliwością pracował dla dobra Kościoła w Polsce i na świecie. Uczestniczył w obradach II soboru watykańskiego, prowadził rekolekcje dla papieża, pomagał św. Pawłowi VI w pisaniu dokumentów papieskich. Jego zaangażowanie zostało dostrzeżone na całym świecie, dzięki czemu został wybrany papieżem 16 października 1978 r. Jako Biskup Rzymu zasłynął niestrudzonym przemierzaniem świata w ramach pielgrzymek apostolskich. W swym nauczaniu ukazywał godność osoby ludzkiej jako fundament życia społecznego. Walczył o sprawiedliwość w relacjach międzyludzkich, bronił świętości życia, kontynuował reformy Kościoła według zaleceń II soboru watykańskiego. Rozpowszechniał na całym świecie kult Bożego Miłosierdzia według objawień św. Faustyny Kowalskiej, wyjaśniał nauczanie Kościoła, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, stał się prawdziwym świadkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Zmarł po ciężkiej chorobie 2 kwietnia 2005 r.

            W sercu św. Jana Pawła II szczególne miejsce zajmowała młodzież i rodzina. Dlatego też warto przywołać jego słowa: „Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości”.

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl